Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2011
உமிழ்தல்

வேலைமுடிந்து
வீடுதிரும்பிக்கொண்டிருந்தேன் !
அம்மாஅசைவம்சமைத்திருப்பாள்
அமுதமெனஉண்ணலாம் !
அசைபோட்டபடிநடந்தேன் !
எதிரேவந்தவன்காறி உமிழ்ந்தான் !
செருப்புஅடியையும்
செவிட்டுஅறையும்
சேர்ந்தாற்போலஉணர்ந்தேன் !

துப்புதல்என்ன
தேசியவியாதியா ?
சுவாசம்போன்று
இன்னொருஅநிச்சையா ?
இல்லை
தொண்டையின்சாபமா?
அல்லது
எச்சிலின்கோபமா ?
அன்று
பற்களோடுவாயசெய்த
பகிங்கரக்காமமா ?

ஒருவேளைஅது
பொறாமையின்புறத்தோற்றமோ ?
அருவருப்பின்உருவமைப்போ ?
துப்பியவனுக்கேவெளிச்சம் !

என்னைப்பொறுத்தவரைஇது
நெஞ்சின்நஞ்சு !
ஆத்திரத்தின்மூத்திரம் !

எல்லாருடைய
அடிநாக்கிலும் இருக்கிறது - இந்த
அவமதிப்புஆயுதம் !

மனிதஇதயத்தின்
மொத்தஈரமும்
உமிழ்ந்துஉமிழ்ந்தே
படைப்புலகப்பிச்சைக்காரன்

இப்போதெல்லாம்
பாடுபொருள்கள்கிடைப்பதில்லை !

கற்பனைகள்
வறண்டுவிட்டன !

உவமைகள்
தீர்ந்துவிட்டன !

மோனைகள்
முரண்டுபிடிக்க ,
எதுகைகள்
ஏளனம்செய்கின்றன !

வார்த்தைகளை
மாற்றிப்போட்டே
வண்டிஓடுகிறது !

பக்கத்துமொழியிடம்
கடன்வாங்கித்தான்
பிழைப்பேநடக்கிறது !

மூளையைப்போலவே
மழுங்கிக்கிடக்கிறது
என்பேனாவின்முனையும் !

எனக்கும்
கசாப்புக்கடைக்காரனுக்கும்
வித்தியாசம்ஒன்றுமில்லை !
அவன்கூறுபோடுவதுஆட்டை !
நான்கூறுபோடுவதுபாட்டை !
அவன்கொல்வதுகோழியை !
நான் கொல்வதுமொழியை !

இதில்அவ்வப்போது
இலக்கியச்சேவைவேறு !

அறுபதுபக்கத்தொகுப்பில்
பொருளடக்கமேமூன்றுபக்கம் !
அணிந்துரைகளும்
பொழிப்புரைகளும்
சேர்ந்தாற்போலஇருபதுபக்கம் !
இதில்
என்னுரைஒரு
ஏழுபக்கம் !
கணக்கிடுங்கள்
கவிதைகள்எத்தனைபக்கம் ?
இதில்கொடுமைஎன்னவென்றால்
தலாஒருகவிதைக்கு
தமிழ்எந்தன்தாயடி ..........

அன்பே ,
ஆருயிரே ,
இனிமையின்ஈர்ப்பே ,
ஈர்க்கின்றஇனிமையே ,
உன்னதஉயிரே ,
ஊறுகின்றஉணர்வே ,
என்னில்பாதியே ,
ஏற்றமிகுஎழிலே ,
ஐம்பொன்அழகே ,
ஒப்பிலாவனப்பே ,
ஓங்காரச்சிறப்பே ,
ஒளவையின்மொழியே ,
அக்கின்நிறைவே !

புகழுரைபோதுமா ?
இன்னமும்வேண்டுமா ?
புன்னகைத்ததுபோதும்
மீதியையும்படி !

தமிழ்எந்தன்தாயடி !
நான்தமிழுக்குமகனடி !

முதலில்அவளுக்குநன்றிசொல் !
முடிந்தால்விழுந்துவணங்கு !

ஏனெனில் ,
இந்தப்பாட்டில்
உன்னைப்பாட ,
அவள்தன்னுயிரைத்
தந்துள்ளாள் !!!
கோபத்தைநிறுத்திவிடாதே

சிலபொழுதுகளில்
காக்கவைத்துத
தவிக்கவிட்டால்
கோபித்துக்கொள்ளுகிறாய் !

தனிமைச்சூழலில்
துணிந்துதொட்டால்
சினந்துதள்ளுகிறாய் !

சின்னச்சின்ன
பொய்கள்சொன்னால்
சிவந்துதுள்ளுகிறாய் !

கடந்துசெல்லும்
கன்னியைகவனித்தால்
காரமாய்க்கிள்ளுகிறாய் !

உன்னிடம்
எனக்குப்பிடித்ததே
என்னிடம்
நீகொள்ளும்கோபம்தான் !

உனதுகோபத்தை
என்மீதுநீகொண்ட
உரிமையின்வெளிப்பாடாய்
உணர்கிறேன் !
அக்கறையின்அம்சமாய்
அறிகிறேன் !
கரிசனத்தின்தரிசனமாய்க்
காண்கிறேன் !

தயவுசெய்து
உனதுகோபத்தைநிறுத்திவிடாதே !!!


குறிப்பு : இந்தக்கவிதையில் " கொள்கிறாய் " என்கிறபதம் " கொள்ளுகிறாய் " என்றுஓசைநயத்துக்காகஎடுத்தாளப்பட்டுள்ளது .
முன்குறிப்பு : இந்தக்கவிதைவயதுவந்தவர்களுக்குமட்டும்நீயும்நானும்பழுத்தமரம்நீ

பசித்தமரங்கொத்திநான்

கொத்துகிறேன் !மல்லாந்தஉரல்நீ

செங்குத்துஉலக்கைநான்

இடிக்கிறேன் !பவளத்தோணிநீ

பக்குவத்துடுப்புநான்

துழாவுகிறேன் !குழைந்தநிலம்நீ

குத்திக்கிழிக்கும்ஏர்நான்

உழுகிறேன் !திறந்தபூட்டுநீ

தினவெடுத்தசாவிநான்

நுழைகிறேன் !தேன்ததும்பும்பூநீ

தேள்கொடுக்குத்தேனீநான்

கொட்டுகிறேன் !பிளந்தபாதைநீ

புறப்பட்டஅம்புநான்

பயணிக்கிறேன் !!!

பின்குறிப்பு : இந்தக்கவிதைக்கானகளம்களவாடப்பட
உறங்கினதுபோதும்தம்பி

உறங்கினதுபோதும்தம்பி
வரபோகும்விடியல்
உன்னைநம்பி !

வந்துவிட்டது
உன்காலம் ,
நீதான்எங்களின்
எதிர்காலம் !

சோர்ந்துகிடக்கிறான்
இறைவன் ,
உடனடித்தேவை
ஒருதலைவன் !

இதுவரைபொறுத்தது
உன்பணிவு ,
உனதுதலைமையில்
பிறந்திடும்புதுத்துணிவு !

எட்டுவையடா
மேற்கொண்டு ,
தடைகள்எல்லாம்
கற்கண்டு !

தகுதிஎன்னடாதகுதி
நீஎங்கள்
இதயத்தின்
இன்னொருபகுதி !

உன்னையன்றி
யாருமில்லைகதி ,
எங்களைவாழச்செயவதே
உந்தன்விதி !
குறிப்பு : இந்தக்கவிதைஎன்அலுவலகநண்பர்களுக்குமட்டும் .............


காதல்மன்னர்கள்


ஆண்களால்ஆன
எனதுதொழிற்ச்சாலை
காதலால்இயங்குகிறது !

அங்கே
ஒவ்வொருஊழியனும்
ஒருகாதலன் !
ஒவ்வொருகாதலனும்
ஒருஊழியன் !

என்அலுவலகத்தில்
இருக்கிறார்கள்
காதலின்கர்த்தாக்கள் !

இதயத்தை
சின்னமாகக்கொண்ட
காதல்மன்னர்கள்
சிலரைப்பற்றிஇதோ.............

வினோபா ,
காதலில்
சோதனைகளை
அதிகம்பார்த்ததில்
அவன்ஒருசாதனையாளன் !

கௌரிஷங்கர் ,
காதல்சாம்பலில்
மீண்டும்உயிர்த்த
பீனிக்ஸ்பறவை !

அருள்முருகன் ,
காதலைப்போராடிவென்ற
கர்மவீரன் !

ஜெகன் ,
விடலைப்பெண்களின்
உள்ளம்கவர்ந்த
வெள்ளைவித்தகன் !

மாணிக்கராஜ் ,
பேசிப்பேசியே
காதலைக்கனிவித்த
இன்சொல்அரசன் !

பீட்டர் ,
பைங்கிளிகளின்
பக்குவம்தெரிந்த
குறிப்பு : கண்டிப்பாகஆண்களுக்குமட்டும் .

நீஆம்பளையாப் பொறக்கணும்

கடைசியாஎன்னக்
கருப்புன்னுமறுத்தவளே ,
காசுக்காகவெறுத்தவளே ,
கேட்டுக்கடி கள்ளச்சிறுக்கி !

நாப்பதுக்கும்மேல
நாய்கூடசீண்டாது ,
நாறிப்போனஉடம்பு
நாலுகாசுபெறாது !

உன்நெனப்பில்லாம
வேகாதுடிஇந்தக்கட்டை !
மனசுங்கறதுஉனக்கு
கழட்டிமாட்டுறசட்டை !

காதலிக்கும்போது
நீதாண்டிஎன்கண்ணு !
உனக்கோநான்
பத்தோடபதினொன்னு !

காதல்ங்கறதுஎனக்கு
ரெண்டாவதுஉசுரு !
உனக்கோஅது
ஒண்ணுமில்லாதமசுரு !

நான்தாண்டி
மீனவவேதனை

இதுவரையிலானஎமது
கண்ணீரால்கரிக்கின்றகடல் - இனி
செந்நீரால்சிவப்பாகும் !

கோடிமுறை
பொங்கினாலும்
எமதுகவலைகள்
அலையைப்போல
கடலுக்குள்ளேயே
முடங்கிவிடுகின்றன !

கடல்எங்களின் தாய் !
தாயன்பில் ,
தாயின்மீதானஉரிமையில்
எல்லைகளை
ஏற்கத்தெரியவில்லை
எங்களுக்கு !

கண்முன்னே
பிள்ளைகள்சாவதை
எந்தத்தாயும்தாங்கமாட்டாள் .
ஆகவே ,
எங்களை
வதைத்துக்கொல்லும்
வழக்கத்தைவேறெங்காவது
வைத்துக்கொள்ளுங்கள் !
தயவுசெய்துகடலில்வேண்டாம் !

கண்டனங்கள் ,
இரங்கல்கள் ,
அறிக்கைகள் ,
சந்திப்புகள் ,
தீர்மானங்கள் ,
நிவாரணங்கள் ,
இவைகளின்மீதான
நம்பிக்கையும்
எங்களைப்போலவே
எங்களிடம்செத்துவிட்டது !

ஆயிரம்இன்னல்கள்
வந்தாலும்
அன்னைமடியை
விட்டுவிடாத
குழந்தைகள்நாங்கள் !

எங்களுக்குவேறு
போக்கிடம்இல்லை !