Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2011
காதல்தருணங்கள்அந்தப்பெயரை

அதற்குமுன்புபிடிக்காமலிருந்து ,

அவள்பெயர்அதுதான்என்றதும்

அதுமட்டுமேஇப்போது

அதிகமாய்ப்பிடிக்கிறது !அவளால்இடறப்பட்டதில் ,

இப்போதெல்லாம்இதயம்

இடதுபக்கம்இருப்பதே

சிறிதுசந்தேகமாய்த்தான்இருக்கிறது !அதுஎன்னமோதெரியவில்லை

அவள்பெயர்வைக்கப்பட்ட

எந்தக்கடைக்குமேஎளிதில்நான்

வாடிக்கையாகிவிடுவதுதான்

வேடிக்கையாகஇருக்கிறது !சொன்னால்ஆச்சர்யப்படுவீர்கள் !

அவளும்பார்க்கிறாள்என்பதால்

இப்போதெல்லாம்

தொலைக்காட்சித்தொடர்கள்

அத்தனையும்எனக்கு

அப்படியேஅத்துபடி !இப்போதெல்லாம்

பிச்சைக்காரர்களுக்குமறுக்க

மனமேவருவதில்லை !அவள்சொன்னபடியே

அந்தஆரஞ்சுநிறசட்டையில்

நான்அழகாய்த்தான்இருக்கிறேன் !பக்கத்துவீட்டுச்சிறுமி

பரிட்சையில்தேறவேண்டுமென்று

பக்கம்பக்கமாய்ஸ்ரீராமஜயம்
பழகிப்புளித்ததயிர்உருட்டிப்பார்த்தேன்

விழவில்லையடிதாயம் !

மருந்தில்லாமல்

ஆறவில்லைமனக்காயம் !முடவன் ,

கொம்புத்தேனுக்குப்பட்டஆசை !

வேதனையில் ,

நரைத்தேபோய் விட்டமீசை !நெஞ்சுக்குபாரமடி

இந்தமூச்சு !

மனதில்விழுந்ததோ

வெட்டரிவாள்வீச்சு !இனிநான்

படிக்கநினைப்பதுராமாயணம் !

முடிக்கநினைப்பது ,

உன்பெயரின்பாராயணம் !இதயத்தைக்கொடுத்தேனே

உனக்குயாசகம் !

அதன்துடிப்பைநிறுத்தியது

உனதுஒருவாசகம் !மறந்துவிடுஎன்றதற்கு ,

இறந்துவிடுஎன்றிருக்கலாமே - என்

இறந்தகாலக்காதலியே !நீ ,

தூரத்தில்தெரிந்த

கோணல்நீர் !

கிட்டேவந்ததும் ,

காணாமல்போன

கானல்நீர் !நான் ,

வடையைத்தொலைத்த

காக்கை !

உடையில்நடமாடும்

யாக்கை !"ஊற்றிப்பார்த்தேன் "

அடங்கவில்லையடிபுகைச்சல் !

இது ,

கையில்லாதவனுக்கு ,

முதுகில்வந்தநமைச்சல் !மறந்துபோனது

குயிலோசைகேட்கும்

நம்பூங்கா !

உன்குரலோசைஇன்றி

என்இரவுகள்இனிதூங்கா !ஆடித்தோற்றேன்

காதலின்சதுரங்கம் !

ஆடப்போகிறேன்

இனியென்றும் 'மது' ரங்கம் !போதுமடி , இனிஎதற்கு

உடம்பில்இந்தஉயிர் !

சாவென்பது ,
மனிதம்ஏதாவதுஒரு

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டகாலையில்

நீங்களாக எழுந்து

தேநீர்தயாரித்துவிட்டு

தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்உங்கள்

துணைவியைத்

தட்டிஎழுப்பிஇருக்கிறீர்களா ?ஏதாவதுஒருவிடுமுறைநாளில்

தொலைக்காட்சியைத்துறந்துவிட்டு ,

தாயின்மடியில்

தலைசாய்த்துப்பேசியபடியே

தூங்கிப்போயிருக்கிறீர்களா ?காதலியோடுநடக்கும்போது

அழகானஎவளாவது

எதிரேவந்தால் ,

கண்ணியமாகத்தலைகுனித்து

கடந்துசென்றிருக்கிறீர்களா ?

அதுபோலவே ,

காதலியோடுநடக்கும்போது

அழகானஎவனாவது

எதிரேவந்தால் ,

பெருந்தன்மையோடுஉங்கள்பார்வையை

வேறுபக்கம்திருப்பியிருக்கிறீர்களா ?உங்களுக்குக்கீழ்பணிபுரியும்

உங்கள்ஊழியனோடு

மதியஉணவுஉண்டபடியே

மனம்விட்டுப்பேசியிருக்கிறீர்களா ?பக்கத்துவீட்டுத்தோட்டத்தின்

வாடியரோஜாச்செடிக்காக

மாலையில் ,

மழைவரவேண்டுமென்று

வருணபகவானிடம்

விண்ணப்பம்செய்திருக்கிறீர்களா ?பேருந்துநிறுத்தத்தில்

அம்மாவோடுவந்தசிறுவனைக்கண்டு

பிடித்துக்கொண்டிருந்தசிகரெட்டைப்

பாதியில்அணைத்துவிட்டுப்

புன்னகைசெய்திருக்கிறீர்களா ?அதுபோல ,பேருந்திலோபுகைவண்டியிலோ

ஏதோஒருகணவன்மனைவிக்காக

உங்களதுஜன்னலோரஇருக்கையை

விருப்பத்தோடு

விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறீர்களா ?கல்லூரியில்படிக்கும்

உங்கள்மகளின்அறையில் ,

திறந்திருக்கும்
யாருமேஇல்லாதகடையில் ..............

யாருமேஇல்லாதகடையில்

யாருக்காகநான்

தேநீர்ஆற்றுகிறேன் ?வார்த்தைகளில் ,

நான்நிகழ்த்திய

சித்துவிளையாட்டை ,

எண்ணங்களில்

ஊறித்திளைத்த

பித்துவிளையாட்டை

முடிவுக்குக்கொண்டுவந்து

மூடுவிழாநடத்த

முஹூர்த்தநாள்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன் !எனக்கும்ஒரு

ரசிகன்இருக்கிறான் .

யார்என்கிறீர்களா ?

நான்எழுதியதை

நானேபடிக்கும்

நான்தான்அவன் !காதலிக்காமலே

காதலைஎழுதி ,

கானல்நீரில்

மீன்பிடிக்கக்கற்றேன் !

சகமனிதனின்

சூழல்திருடி

ஊழல்செய்யும்வித்தையில்

முதுகலைப்பட்டம்பெற்றேன் !அமிலத்தைத்தரம்

பார்க்கையிலும்

அழகுணர்ச்சியின்கரம்தானே

ஓங்கியிருந்தது !

ரசாயனங்களின்நடுவே

ரசனைகள் ,

ரகசியக்கூட்டம்போட்டதுதான்குற்றமோ ?பணிநேரப்

புள்ளிவிவரங்களுக்குநடுவே

கவியின்மஞ்சத்தில்

பள்ளிகொள்வதென்பது

கட்டாந்தரையில்

கர்ணமடிப்பதை விடக்

கடூரமானது !கண்ணாடிக்குடுவைகளை

நிரப்பும்இடத்தில் ,

கற்பனைக்குடுவைநிரப்பி

நான்ஊற்றிவளர்த்த

கவிதைப்பயிர்

அறுவடைக்குஆளில்லாமல்

அழுகிக்கொண்டிருக்கிறது !

தன்னிரக்கம்தாங்காமல்

தனியேநான்

அழுதுகொண்டிருக்கிறேன் !காதலிஇருந்தாலாவது

கவிதை
குறிப்பு : எனதுகல்லூரித்தோழிசங்கீதாவின்திருமணத்திற்குஎன்னால்இயன்றஅன்புப்பரிசாகஇந்தக்கவிதையைசமர்ப்பிக்கிறேன்வாழ்த்த

வயதுஇருந்தாலும்

வணங்குகிறேன்

உங்களுக்காகஇறைவனை !மலரின்மணம்

நிலவின்குளிர்ச்சி

தேனின்இனிப்பு

வானின்நீலம்

இந்தவரிசையில்இனி

கார்த்தியின்சங்கீதா ,

சங்கீதாவின்கார்த்தி !நோபல் பரிசுபோல

உலகின்

உன்னததம்பதிகளுக்கானபரிசு

உங்களைப்பார்த்து

உருவாகவேண்டும் !சொர்க்கத்தில்

நிச்சயிக்கப்பட்ட

உங்கள் திருமணம் ,

இனிஉங்களுக்கான

சொர்க்கத்தையும்

நிச்சயம்செய்யட்டும் !இனிவரும்

உங்கள்வாழ்நாட்களில்

ஒளிவீசும்விளக்காகநீங்கள்

விளங்குவதற்காகத்தான்

உங்களுக்குவெள்ளிக்கிழமையில்

திருமணம்வைத்துள்ளார்கள் !

ஏனெனில் ,

வெள்ளிக்கிழமை ,

விளக்கேற்றஉகந்தநாள் !தித்திப்பானஉங்கள்

தாம்பத்தியத்தால் ,

உங்களுக்குள்

மூன்றாவதாய்ஒருசொந்தம்

விரைவில்உருவாகட்டும்என்றுதான்